CONICAL HAT
CONICAL HAT
QUANG GÁNH
QUANG GÁNH
VIET GIFTS
VIET GIFTS
HO LO
HO LO
ĐÀN TƠ RƯNG
ĐÀN TƠ RƯNG
TRADITIONAL BACKPACK
TRADITIONAL BACKPACK
Hotline: +84- 902.546.386 - Delivery everywhere!  
Cái thời bắt cá loại trung (D=12cm - H=27cm))
Product code: S000247
Post on 24-01-2020 01:30:29 PM
Price : 140.000 VND

Những vật dụng miền quê được thu nhỏ để bạn có thể trang trí trong không gian yên tĩnh hoặc một không giang mang đậm chất quê hương. 

Số lượng lớn liên hệ Hotline: 0899.313.368

Cần xé trung (D=14cm)
Product code: S000246
Post on 24-01-2020 01:21:05 PM
Price : 80.000 VND

Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam. Cần xé mini kích thước siêu nhỏ dùng cho các trang trí đậm chất làng quê trong không gian của bạn. Kích thước 

Cần xé mini (6.5cmx7cm)
Product code: S000178
Post on 14-08-2019 11:42:06 AM
Price : 55.000 VND

Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam. Cần xé mini kích thước siêu nhỏ dùng cho các trang trí đậm chất làng quê trong không gian của bạn. Kích thước 6.5cm x 7cm 

Bộ trưng bày sản phẩm tre nứa 12 món (trọn bộ)
Product code: S000151
Post on 10-06-2018 03:57:55 AM
Price : 350.000 VND

Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam. Bộ trưng bày tất cả các sản phẩm dân giả Việt Nam, đem không gian làng quê vào không gian sống của bạn. Kích thước ngang 40cm, cao 60cm. 

Rổ tre mini - Mẹt tre mini - Phân phối sỉ
Product code: S000125
Post on 07-05-2017 01:10:20 PM
Price: Contact

Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
Những cái rổ tre (thúng tre) và mẹt tre (nia tre)  với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=13,15,18, 20, 22cm

Mua số lượng lớn, giá sỉ vui lòng liên hệ - Hotline: 0902.546.386

Rổ tre mini - Loại D=13cm
Product code: S000124
Post on 07-05-2017 12:58:59 PM
Price : 40.000 VND

Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
Những cái rổ tre (thúng tre) với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=13,15,18cm

Hotline: 0902.546.386

Rổ tre mini - Loại D=15cm
Product code: S000123
Post on 07-05-2017 12:57:58 PM
Price : 45.000 VND

Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
Những cái rổ tre (thúng tre) với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=13,15,18cm

Hotline: 0902.546.386

Rổ tre mini - Loại D=18cm
Product code: S000122
Post on 07-05-2017 12:56:56 PM
Price : 50.000 VND

Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
Những cái rổ tre (thúng tre) với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=13,15,18cm

Hotline: 0902.546.386

Mẹt tre mini - Loại D=16cm
Product code: S000121
Post on 07-05-2017 12:32:32 PM
Price : 45.000 VND

Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
Những cái mẹt (cái nia) với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=16,18,20,22cm

Hotline: 0902.546.386

Mẹt tre mini - Loại D=18cm
Product code: S000120
Post on 07-05-2017 12:31:45 PM
Price : 50.000 VND

Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
Những cái mẹt (cái nia) với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=16,18,20,22cm

Hotline: 0902.546.386

Mẹt tre mini - Loại D=20cm
Product code: S000119
Post on 07-05-2017 12:28:17 PM
Price : 55.000 VND

Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
Những cái mẹt (cái nia) với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=16,18,20,22cm

Hotline: 0902.546.386

Mẹt tre mini - Loại D=22cm
Product code: S000118
Post on 07-05-2017 12:26:24 PM
Price : 60.000 VND

Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
Những cái mẹt (cái nia) với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=16,18,20,22cm

Hotline: 0902.546.386

Giỏ treo mini (D=4cm - H=8cm))
Product code: S000109
Post on 01-05-2017 09:55:25 PM
Price : 55.000 VND

Những vật dụng miền quê được thu nhỏ để bạn có thể trang trí trong không gian yên tĩnh hoặc một không giang mang đậm chất quê hương. 

Số lượng lớn liên hệ Hotline: 0902.546.386

Cái thời bắt cá (D=4cm - H=12cm))
Product code: S000108
Post on 01-05-2017 09:53:08 PM
Price : 65.000 VND

Những vật dụng miền quê được thu nhỏ để bạn có thể trang trí trong không gian yên tĩnh hoặc một không giang mang đậm chất quê hương. 

Số lượng lớn liên hệ Hotline: 0902.546.386

Cái lợp bắt cá (D=5cm - H=10cm))
Product code: S000107
Post on 01-05-2017 09:47:59 PM
Price : 55.000 VND

Những vật dụng miền quê được thu nhỏ để bạn có thể trang trí trong không gian yên tĩnh hoặc một không giang mang đậm chất quê hương. 

Số lượng lớn liên hệ Hotline: 0902.546.386

Cái giỏ bắt cá (D=5cm - H=10cm))
Product code: S000106
Post on 01-05-2017 09:44:35 PM
Price : 55.000 VND

Những vật dụng miền quê được thu nhỏ để bạn có thể trang trí trong không gian yên tĩnh hoặc một không giang mang đậm chất quê hương. 

Số lượng lớn liên hệ Hotline: 0902.546.386

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second