CONICAL HAT
CONICAL HAT
QUANG GÁNH
QUANG GÁNH
VIET GIFTS
VIET GIFTS
HO LO
HO LO
ĐÀN TƠ RƯNG
ĐÀN TƠ RƯNG
TRADITIONAL BACKPACK
TRADITIONAL BACKPACK
Hotline: +84- 902.546.386 - Delivery everywhere!  
Mẹt tre mini - Loại D=16cm Mẹt tre mini - Loại D=16cm Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
Những cái mẹt (cái nia) với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=16,18,20,22cm

Hotline: 0902.546.386
S000121 Mô Hình Vật Dụng Miền Quê 45.000 VND Quantity: 20 Cái


  •  
  • Mẹt tre mini - Loại D=16cm

  • Post on 07-05-2017 11:32:32 PM - 11048 Views
  • Product code: S000121
  • Price: 45.000 VND

  • Vật dụng dùng hàng ngày, gắn liền với đời sống dân giả của con người Việt Nam.
    Những cái mẹt (cái nia) với kích thước đa dạng để bạn lựa chọn: D=16,18,20,22cm

    Hotline: 0902.546.386


Quantity
Quantity: 20 Cái
CÁC KÍCH THƯỚC MẸT MINI CHO BẠN LỰA CHỌN
 
1
 
2
 
4
 
6
 
5
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second